Üretim

Ham Madde Alımı

Üretim sürecimiz un üretiminin temel ham maddesi olan buğdayın tedarik edilmesi ile başlamaktadır. Üretim tesisimize ulaşan buğday yüklü araçlardan , gerekli analizlerin yapılabilmesi için numuneler alınmakta ve alınan bu numuneler tesisimizde bulunan laboratuvarlara gönderilmektedir.

Laboratuvar Analizi ve Ham Madde Değerlendirilmesi

Ham madde tedariği esnasında alınan buğday numuneleri modern teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda uzman kalite kontrol ekibimiz tarafından çeşitli analizlere tabii tutulmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, şirketimizin belirlemiş olduğu kalite kriterlerine sahip olan buğdayların alımına onay verilmekte,söz  konusu kriterlere sahip olmayan buğdayların alımına ise onay verilmemektedir. Alımı onaylanan buğdaylar , üretileceği un türüne göre tasnif edilerek , tesisimizde bulunan silolara ,depolanmak üzere aktarılmaktadır.

Depolama

Analiz ve satın alma süreçleri tamamlanmış olan buğday ,tesisimizde bulunan modern teknolojiye sahip silolarda depolanmaktadır. Depolama sürecinde, ısı, nem , havalandırma , ilaçlama faaliyetleri ile depolama şartları sürekli olarak kontrol edilerek buğdayın kalitesinde herhangi bir bozulma olmaması için azami özen gösterilmektedir.

Temizleme ve Tavlama

Buğdayın yetiştiği ortam gereği içerisinde toz, saman , ot tohumları gibi yabancı maddeler bulunabilir. Bu yabancı maddeler öğütme sistemine zarar verebileceği gibi unun rengini, bileşenlerini, kalitesini bozar ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple buğday , üretim sürecine aktarılmadan önce temizleme ve ayıklama işlemine tabii tutulur. Buğday öğütülmeden önce ,unun kalitesini yükseltmek amacıyla taneye su verme anlamına gelen tavlama işlemi yapılır. Tavlama işlemi ile buğday tanesinin nem düzeyi ayarlanır ve buğday öğütülmeye hazır hale getirilir.

Buğdayın Öğütülmesi

Klasik anlamda öğütme , tanenin sadece kırılması olarak düşünülürken , günümüzde endosperm maddenin buğday kepeğinden ayrılması ve endospermin aşamalı olarak öğütülmesi anlamına gelmektedir. Bu süreç ; valsler, elekler, sasörler ve diğer ekipmanlarla  oldukça kompleks bir sistemden meydana gelmektedir. 24 saat olan  öğütme sürecinde , kalite kontrol birimimiz tarafından otuz dakikalık periyotlarla numuneler alınıp analiz edilerek sürdürülebilir kalite standardını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Un Depolama

Müşteri talebine göre farklı çeşitlerde üretilmiş olan unlar , pnömatik  sistem ile el değmeden , kendi kategorileri için ayrılmış olan un silolarına taşınıp bu silolarda depolanmaktadır. Depolama sürecinde kalite kontrol birimi tarafından düzenli olarak alınan numuneler sayesinde ürün kalite standardı takip edilmektedir.

Ambalajlama

Ürün ambalajlarımız müşteri taleplerine bağlı olarak 1,2,5,10,25,50 kg’lık  bez, naylon , kraft  ambalajlarla çeşitlendirilmiştir. Kullanılan bütün ambalajlar TSE gıda kodeksine entegre üretim yapan ambalaj firmalarından tedarik edilmektedir. Üretilen  ürünler müşteri talebi doğrultusunda belirlenen ambalajlarda paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

Satış ve Sevkiyat

Satış ve pazarlama faaliyetlerimiz kendi bünyemizde bulunan satış ve pazarlama ekibimiz tarafından yürütülmektedir. Üretmiş olduğumuz ürünlerimiz ülkemizin çeşitli illerinde ve yurtdışında bulunan distribütörlerimiz aracılığı ile tüketicinin tercihine sunulmaktadır.

Sevkiyat esnasında ürünlerimizde herhangi bir deformasyon oluşmaması için sevkiyat sürecinde kullanılan araçların hijyen ve tertibine azami düzeyde özen gösterilmekte ve sevkiyat sonrasında kalite kontrol ekibimiz tarafından bayilerimize ziyaret edilerek depolama koşulları düzenli olarak takip edilmektedir. Üretilen ürünlerimizin kullanımında da müşterilerimize yol gösterebilmek adına alanında uzman  ustalarımızla müşterilerimizi bir araya getirip deneme unlu mamuller üretim hizmeti de verilmektedir.

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube
Copyright © 2017 Büyükhekimoğulları
Büyükhekimoğulları web sitesinde her türlü bilgiyi ve görseli değiştirme, düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar.